Observera att denna e-handel endast är utformad i utbildningssyfte.

1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.evla.wpdev.nu och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Inget avtal kommer att ingås mellan dig och “Smartech” eftersom att sajten endast är för utbildningssyfte. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Smartech framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpade för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Smartech reserverar eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Smartech har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.3
Sajten, samt allt innehåll på denna, är endast i utbildningssyfte. Detta innebär att varumärken, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat kan ha hämtats direkt eller indirekt från andra källor utomstående sajten. Är det något av materialen som önskas tas bort kan du kontakta André (information finns i sidfoten på sajten) så tas dessa bort omedelbart.

2. Order

2.1
Om du skulle beställa på Sajten så kommer ingen beställning att behandlas. Därför förbehåller Smartech sig rätten att i alla fall neka din beställning.

2.2
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Smartech personuppgiftspolicy.

3. Personuppgifter

3.1
Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Smartech ansvarar inte för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2
Smartech ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Du lämnar till Smartech. Dina uppgifter används i utbildningssyte för att Smartech ska kunna fullgöra sina åtaganden, såsom ge god service och utföra marknadsföringsaktiviteter, exempelvis utskick av erbjudanden.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår begära information kostnadsfritt om de personuppgifter som behandlas hos Smartech, oavsett hur de samlats in. Om Du vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till Smartech. Begäran ska skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

4. Priser och betalning

4.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser är inklusive moms. Du kommer dock inte vara betalningsskyldig även om du skulle göra en beställning.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Smartech förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eftersom att sajten är i utbildningssyte att det finns begränsningar för betalningsalternativ som anges på Sajten.

5. Kampanjer och erjudanden

Smartech kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Smartech i samband med kampanjen. Smartech förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och frakt

6.1
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på Sajten.

6.2
Fri frakt via ombud och fri hantering inom Sverige på beställningar från 699 kr. Beställningar under 699 kr debiteras 59 kr.

6.3
Leverans av beställning sker aldrig eftersom att satjen är i utbildningssyfte. Vi förbehåller oss rätten att leveranstiden kan komma att påverkas av säsongsreor och kampanjer.

7. Ångerrätt

7.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Smartech detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Vänligen kontakta vår support om du ångrar ditt köp.

8. Reklamation

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Om du vill reklamera en produkt, vänligen kontakta vår kundservice.

8.2
Smartech står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Smartech att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Smartech strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Smartech mottagit reklamationen. Smartech förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

9. Force Majeure

Smartech ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Smartech inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Smartech dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Proove AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10. Ändringar av villkoren

Smartech förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Smartech har informerat dig om ändringarna. Smartech rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11. Lag och tvist

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Smartech kundservice.

11.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

12. Ogiltighet

12.1
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.